Nowa strona internetowa Stowarzyszenia "Do Źródła"

Drodzy przyjaciele Stowarzyszenia "Do Źródła", pragniemy Was poinformować, że w związku poszerzeniem działalności stowarzyszenia, utworzyliśmy nową stronę internetową. Zamykamy więc stronę obecną i zapraszamy Was pod nowy adres:


Od tej pory, wszelkie informacje o działalności Stowarzyszenia "Do Źródła" znajdziecie pod powyższym adresem. 

Z wyrazem szacunku,
Radosław Siewniak 


Narodzić się na nowo - styczniowe "Nabierz Ducha"

Kolejny raz, tym razem w sobotę, 25 stycznia 2014, spotkają się członkowie różnych wspólnot, zborów, parafii, aby uwielbić Boga, dziękować Mu za Jego wierność i niczym nieograniczoną miłość, która daje nowe życie. 
Głównym tematem konferencji będzie: „Narodzić się na nowo” - nowe życie w spotkaniu z Jezusem Chrystusem.

Gośćmi specjalnymi będą Krzysztof Demczuk – lider jaworznickiej wspólnoty „Metanoia - eucharystyczny płomień ” oraz Arkadiusz Krzywodajć – pastor Kościoła Zielonoświątkowego „Filadelfia” z Wodzisławia Śląskiego. 
Uwielbienie poprowadzi diakonia uwielbienia wspólnoty„Metanoia”

Data: 25 stycznia (sobota), godz. 18.00
Miejsce: Kościół Chrześcijan Baptystów w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 63a 
Organizator: Stowarzyszenie „Do Źródła”, www.zrodlo.blogspot.com

Comiesięczne konferencje pod hasłem „Nabierz Ducha” odwołują się do słów proroka Aggeusza, nawołującego całego Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa została zaniechana w niesprzyjających i pełnych trudności okolicznościach. Organizatorzy zapraszają wszystkich, bez względu na nazwę wspólnoty, zboru czy parafii. Spotkania mają być przekraczaniem podziałów, uprzedzeń i nieufności w idei budowania jedności chrześcijan głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom.

U progu Nowego Roku

U progu Nowego Roku ciągle trzyma mnie zadumka, że Bóg wchodząc w historię naszego życia, nierzadko działał i działa zaskakująco. Często wbrew temu, jak chcieliby ludzie. I tak przemawiał życiem Ozeasza, któremu kazał wziąć za żonę nierządnicę. Innym razem przemawiał przez Samarytankę, kobietę wzgardzoną przez Żydów ze względu na swoje pochodzenie i odrzuconą przez swoich, ponieważ „źle się prowadziła”. Ta natomiast stała się pierwszą misjonarką, wybraną przez samego Jezusa. Ba! Ów kobieta stała się pierwszą osobą, której Jezus wyjawił swą mesjańską tożsamość. Posłużył się oślicą, działał przez pogańskiego króla Cyrusa. W rodowodzie Jezusa znalazły się zaś niewiasty nie szczycące się dobrą opinią... nie wspominając, że trzy z czterech z nich to poganki! Wreszcie Jezus Chrystus przez lata swojej działalności nie zadawał się z tymi, co "powinien", przez co był obiektem drwin: "To żarłok i pijak, przyjaciel poborców i grzeszników".
Po prostu, Bóg nie działa według jakichkolwiek ram ani wyznaczonych przez nas standardów. Wychodzi poza nasze ramy tego, co można a czego nie można. To szalenie mi się - w Bogu, którego kocham - podoba.

Kochani, wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem, życzę Wam i sobie, aby Bóg przekraczał nasze wyobrażenia tego, kim jest i co może, co chce, i co czyni. Abyśmy się z Nim nie minęli czasem... Niechby i nas, jak i Jego, w naszej służbie przyjaciółmi grzeszników nazwano... To moje życzenia. Niech to będzie rok obfity w przedziwne Boże działanie w naszym życiu.

W imieniu Stowarzyszenia "Do Źródła"
Radosław Siewniak

Zamiast "Wesołych świąt"

Wszystkim przyjaciołom, znajomym i nieznajomym gościom tego miejsca, życzymy przemieniającej od środka na zewnątrz miłości Narodzonego. Byśmy pokornieli, stawali się mniej pochopni w sądach, dostrzegali obraz Boga w drugim człowieku, pomiłować więcej chcieli; byśmy oczekując przełomów, stawali się ludźmi czynu i wrażliwości. I na koniec, abyśmy Syna Bożego nie przeoczyli nie wpadając na pomysł, że On zazwyczaj, odmiennie od nas, chętnie bywa tam, gdzie my nie chętnie. Tylko tyle i aż tyle, życzymy Wam i sobie również. Dziękujemy, że jesteście!

"Nabierz Ducha" - Narodził się! / relacja

Trzecia ekumeniczna konferencja z cyklu „Nabierz Ducha” już za nami. Tym razem zgromadziło się około 100 katolików i protestantów, aby pochylić się istotą zbliżających się świat Narodzin Pańskich. Jak zawsze, "Nabierz Ducha" rozpoczęło się modlitwą i uwielbieniem Boga, które tym razem poprowadził krakowski zespół Choice Worship. Rozpoczęto adwentową pieśnią „Marana tha”, w której wszyscy razem wołali: Marana tha. Przyjdź Panie, przyjdź. Marana tha”.

Potem uczestnicy wysłuchali wykładu Radosława Siewniaka, założyciela i przewodniczącego Stowarzyszenia "Do Źródła", pomysłodawcy konferencji. Swoje wystąpienie rozpoczął od interpretacji słów Księgi Izajasza o prostowaniu ścieżek dla Pana. „Nie my przychodzimy do Boga, ale Bóg przychodzi do nas” – powiedział. Zauważył, że Bóg nie jest zainteresowany, żeby wtargnąć w nasze życie na siłę. Przychodzi i zawsze pyta: „Czy mogę wejść?”. To właśnie na otwarciu swojego życia na Niego  ma polegać owo „prostowanie ścieżek”.
Potem Radosław Siewniak omówił historię powołania Marii, zaręczonej z Józefem młodziutkiej żydówki, która miała swoje plany, cele, marzenia, podobnie, jak dzisiaj my. W te plany wszedł Bóg, który nie przyszedł spełnić jej marzeń, ale zapytać, czy Maria może spełnić marzenia Boga. Podkreślał, że Bóg tak samo, jak zapytał Marię, pyta dzisiaj i nas: „Czy możesz coś dla mnie zrobić?” Od odpowiedzi na te pytanie zależy nasze dalsze życie... Radosław Siewniak w swojej konferencji podkreślił jeszcze takie postawy, jak szczerość i zaufanie, pomimo i wbrew naszemu zrozumieniu, tego co nas spotyka.

Drugi wykład powiedział ks. Grzegorz Pieróg, proboszcz parafii MB Różańcowej, który przestrzegał zebranych przed życiem chrześcijańskimi wartościami tylko w chwilach uniesień i porywów ducha, takich jak nadchodzące święta. Przed udawaniem ludzi wierzących, przy jednoczesnym braku chęci poznania człowieka, z którym 10 lat mieszka się na jednym piętrze bloku. Mówił, że bycie chrześcijaninem to coś więcej niż tylko obchodzenie świąt czy chodzenie do kościoła. Wskazywał, że spotkanie z Jezusem nie może nie zaowocować przemianą życia człowieka. Na koniec podkreślił, że Boże Narodzenie może odbywać się codziennie, kiedy przebaczamy i kochamy ludzi obok nas.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w intencji o jedność chrześcijan, o prześladowanych chrześcijan, o błogosławieństwo dla Izraela, o rządzących naszym krajem i o miasto Chrzanów, której towarzyszył śpiew uwielbienia prowadzony przez Choice Worship.

Comiesięczne konferencje pod hasłem „Nabierz Ducha” odwołują się do słów proroka Aggeusza, nawołującego całego Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa została zaniechana w niesprzyjających i pełnych trudności okolicznościach. Organizatorzy zapraszają wszystkich, bez względu na nazwę wspólnoty, zboru czy parafii. Spotkania mają być przekraczaniem podziałów, uprzedzeń i nieufności w idei budowania jedności chrześcijan głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom.


Narodził się! - grudniowa konferecnja "Nabierz Ducha"

Kolejny raz, tym razem w drugą sobotę adwentu, zgromadzamy się niezależnie od nazw wspólnot, zborów, parafii w których jesteśmy, aby uwielbić Boga, dziękować Mu za Jego wierność i niczym nieograniczoną miłość wyrażoną w posłaniu na ziemię swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Tym razem głównym tematem konferencji będzie „Narodził się!”
- narodziny Zbawiciela, Pana i Odkupiciela wszystkich ludzi.
Gościem specjalnym, który poprowadzi uwielbienie będzie krakowski
zespół Choice Worship.
Podczas konferencji głosić będą:
- Radosław Siewniak – założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Do Źródła.
- Ks. Grzegorz Pieróg – proboszcz Parafii p.w. MB Różańcowej w Chrzanowie.

"Nabierz Ducha" - Życie w wierze / relacja

W ubiegłą sobotę odbyła się druga odsłona „Nabierz Ducha”. Tym razem, na wspólnej modlitwie i uwielbieniu spotkało się ponad 150 katolików i protestantów. Uwielbienie prowadziła krakowska wspólnota Głos na Pustyni. Tematem konferencji było „Życie w wierze”. Wykładowcy, Radosław Siewniak – przewodniczący Stowarzyszenia „Do Źródła” mówił o wierze pochylając się nad historią Gedeona, podkreślając, że „za nim my uwierzymy w Boga, Bóg najpierw uwierzył w nas”, natomiast Karol Sobczyk – lider wspólnoty Głos na Pustyni posłużył się postacią Abrahama, dzieląc się również świadectwem powstawania wspólnoty. To był wspaniały czas jedności kościoła i prostego mówienia o życiu w wierze.

- Gość Niedzielny o "Nabierz Ducha"

Zapraszamy do relacji z konferencji jednej z uczestniczek:
 W listopadowej odsłonie konferencji "Nabierz Ducha" hasłem przewodnim było „Życie w wierze”, kiedy to życie ludzkie przeplata się z odkryciem nowego powołania, które nadaje Bóg. Osobiste spotkanie z Panem, przemieniło życie Gedeona i Abrahama. Zaufali oni Bożym obietnicom, pomimo tego, że byli w miejscu, w którym nie łatwo było im przyjąć Boży plan. Stali się bohaterami wiary, pomimo tego, że byli zwykłymi zwyczajnymi ludźmi, takimi jak my. 

Pierwszym przykładem bohatera wiary, Gedeona, posłużył się mówca, Radosław Siewniak. Odkrył przed nami Boże działanie, wbrew ludzkiej logice, które ukazuje historia zapisana w 6 rozdziale Księgi Sędziów.
Bóg wybrał zakompleksionego i zbuntowanego człowieka do wybawienia swojego narodu z rąk okupanta. Radosław Siewniak uświadomił nam, że dla Pana wszyscy jesteśmy ważni i On wybiera nas takimi jakimi jesteśmy, ale nie chce nas takimi pozostawić, ponieważ ten sam Niesamowity Bóg, który ponad 3200 lat temu przemienił życie zalęknionego, tchórzliwego Gedeona w życie prawdziwego wojownika chce i może przemienić nasze życie. Nim my uwierzyliśmy w Boga, Bóg najpierw uwierzył w nas.

Drugi przykładem bohatera wiary jakim posłużył się mówca, Karol Sobczyk, był Abraham. Człowiek w podeszłym wieku, który usłyszał głos Boga, któremu zaufał.  Karol Sobczyk w swoim przekazie mocno przemówił do naszego serca, żeby nie skupiać się na przeciwnościach i ograniczeniach, ale na słowie Bożym. Ono ma moc sprawczą, jednakże my musimy też działać. Przypomniał również o tym, że wszystkie słowa jakie dostajemy od Boga, często są w nas wypróbowane, ponieważ obietnice Boże zawsze zawierają jakiś element niemożliwy, ponad naturalny, który możemy przyjąć i za nim pójść, albo powątpiewać i odrzucić.

 Zapraszamy do fotorelacji i wysłuchania wykładów. 
Konferencji wysłuchało ponad 150 osób.